Gruppe for barn med Downs syndrom

Downsgruppen er et tilbud for barn med Downs syndrom som har motoriske vansker. 
Alle barn har en assistent med seg til gruppen.

Gruppestørrelse: 8 barn. Vi er 2 fysioterapeuter som leder gruppen.
Hyppighet: 2x/ måned, 10 ganger i vår- og høsthalvåret.

Mål med gruppen: 
Forbedre balanse, koordinasjon og styrke, samt sosiale ferdigheter og kommunikasjon.
Videreføring av aktiviteter i hverdagen, f. eks. i gym timene ved at assistentene får opplæring i gruppen.

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top