Pårørende- og brukererfaringer fra Barnas Fysioterapisenter

Barnas Fysioterapisenter fikk gode skussmål da brukererfaringer fra intensiv habilitering ble presentert under CP konferansen i Oslo i januar 2018. 

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top