Fritt Behandlingsvlag - Intensiv Habilitering -

Fra 10. august 2017 er Barnas Fysioterapisenter godkjent av HELFO som tjenesteleverandør av spesialisthelsetjenester innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg. 

Godkjenningen gjelder Rehabilitering og habilitering;
Intensiv habilitering av barn opp til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade – poliklinisk behandling.

Familier som mener at deres barn kan ha nytte av Intensiv habilitering og som ønsker å komme til oss må gjøre følgende:

Kontakte fastlegen og be ham/henne; 

1. Fylle ut henvisningen som man finner her: Henvisning til spesialist

2. Sende en henvisning til Regional vurderingsenhet (RVE) i området/ helseforetakregionen der man bor.
    Det er viktig at legen fyller ut henvisningsskjemaet helt og korrekt og at det henvises til Intensiv Habilitering.

Vi kan ikke ta imot pasienter innenfor ordningen Fritt Behandlingsvalg, før det foreligger en rettighetsvurdering fra Regional vurderingsenhet.
Hvis legen ikke vet hvordan han gjør det, kan det leses om fastlegens ansvar her.

Her finner du steg-for-steg-guide på hvordan man bruker seg av fritt behandlingsvalg her

 

Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon.

 

Velkommen til oss, og lykke til med henvisning og rettighetsvurdering.

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top