Nyheter

 • Fra 10. august 2017 er Barnas Fysioterapisenter godkjent av HELFO som tjenesteleverandør av spesialisthelsetjenester innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg. 

  Godkjenningen gjelder Rehabilitering og habilitering;
  Intensiv habilitering av barn opp til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade – poliklinisk behandling.

  Foreldre som mener at deres barn kan ha nytte av Intensiv habilitering og som ønsker å komme til oss må gjøre et av følgende alternativ:

  ALTERNATIV 1:
  Kontakte fastlegen og be ham/henne; 

  1. Fylle ut henvisningen som man finner her: Henvisning til spesialist

  2. Sende en henvisning til Regional vurderingsenhet (RVE) i området/ helseforetakregionen der pasienten bor.

  Det er viktig at legen fyller ut henvisningsskjemaet helt og korrekt, og at det henvises til Intensiv Habilitering.
  Hvis legen ikke vet hvordan han gjør det, kan det leses om fastlegens ansvar her.

  Her finner du steg-for-steg-guide på hvordan man bruker seg av fritt behandlingsvalg her

   

  ALTERNATIV 2:
  Hvis barnet allerede er i kontakt med habiliteringstjenesten eller annen avdeling innenfor spesialisthelsetjenesten/ helseforetaket, kan man kontakte den avdelingen og si at man ønsker hjelp med henvisning til Intensiv Habilitering ved Barnas Fysioterapisenter. Henvisningen må beskrive at barnet er vurdert av spesialisthelsetjenesten til å ha rett på spesialisthelsetjenestetilbud i form av Intensiv Habilitering, og en frist for når vi må kunne yte intensiv habilitering.

   

  Barnas Fysioterpisenter kan ikke ta imot pasienter innenfor ordningen fritt behandlingsvalg før det foreligger en rettighetsvurdering  fra Regional Vurderingsenhet eller fra en avdeling i spesialisthelsetjenesten.

   

  Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon.

   

  Velkommen til oss!

 • 5 januar fikk vi besøk av helseminister Bent Høie. Både Bergens Tidende og Tv 2 dekket saken, som også fikk en oppfølging av TV 2 hvor de besøker en av våre fornøyde brukere. 

  • Er du mellom 18-35 år?
  • Har du fått diagnosen MS i løpet av det siste året?
  • Føler du deg usikker på korleis du kan gå fram med trening med diagnosen MS?
  • Vil du læra meir om trening, og prøve ut ulike former av trening tilpassa deg i trygge omgivnader?

  Då kan tilbodet ”Treningsveke for unge vaksne nydiagnostisert med multippel sklerose (MS)” vera noko for deg!

 • Ved Høgskolen i Bergen pågår et spennende prosjekt om gangfunksjon hos personer med Cerebral Parese. Turbo treningssenter er medvirkende i prosjektet. Sjekk ut linken!

Åpningstider

Barnas Fysioterapisenter:
Alle hverdager: 
kl. 08.00 - 16.00

Turbo
Alle hverdager: kl. 08.00 - 16.00

Turbo Treningssenter:
Man. 16.00 - 20.00 m/fysioterapeut
Tirs. 16.00 - 19.00 m/fysioterapeut 
Ons. 16.00 - 19.00 m/ fysioterapeut
Tors. 16.00 - 20.00 m/fysioterapeut

Turbo Manuell- og fysioterapi:
Alle hverdager:
kl. 07.00 - 15.00

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top